Kitchen Equipment

Igenix microwave oven, White, 17 ltr capacity, 700 watt.
Kitchen Equipment